С 12% ще бъдат увеличени заплатите в Медицински университет-София Избрана

          Във връзка с отпуснати допълнителни средства за увеличение на заплатите във висшите учебни заведения по предложение на НС „Защита“ бе проведена среща с ръководството на Медицински университет-София. На срещата от страна на работодателя присъстваха Ректора на МУ-София-проф.д-р Бойчо Ланджов, дм и проф. Красимира Маркова, дм – помощник ректор, а от страна на НС „Защита“ – секретаря на СС на НС „Защита“ в МУ-София – Събина Митова и правния експерт – Десислава Йонова, за да бъдат обсъдени възможностите за увеличение на основните заплатите на заетите в МУ-София.

          След извършен обстоен финансов разчет от страна на ръководството на МУ-София получихме уверение, че заплатите ще бъдат увеличени с 12%, които ще бъдат начислени със задна дата от 01.01.2024г. Като прибавим и увеличението на трудовите възнаграждения с 8% със собствени средства на МУ-София от 01.01.2024г., към момента увеличението за 2024г. става 20%.

          Искаме да отбележим, че такъв ръст от 20% увеличение на трудовите възнаграждения в последните няколко години не достиган.

16310550395chY29uc29sZS5sb2coImxvZzEiKTs=