Поздравителен адрес Избрана

До    

Г-н Красимир Митов          

Председател

Национален синдикат „ Защита“                 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН   АДРЕС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТОВ,

УВАЖАЕМИ СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА „ЗАЩИТА“,

 

От името на Основно училище „Неофит Рилски“ - Габрово и синдикалната секция към Национален синдикат „Защита“ при ОУ                 „Неофит Рилски“ Ви поздравяваме по случай осемнадесетия Рожден ден на организацията.

Осемнадесет години от съществуването на Национален синдикат „Защита“ са години, в които той се съгради, укрепна и превърна в авторитетна синдикална организация в страната. Национален синдикат   „Защита“   днес е сигурната опора на хилядите свои синдикални членове.

С осемнадесет годишната си история Национален синдикат                      „Защита“ доказа, че постига цели, реализира каузи, очертава тенденции и задава посоки за своето бъдещо развитие, за личностно и професионално удовлетворение на заетите в системата на средното образование, за техния просперитет и все по-нарастващ авторитет в обществото.

Пожелаваме Ви здраве, духовни сили и нови успехи, да продължавате да работите с ентусиазъм и професионализъм в името на българското образование.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

МАЯ КОЛЕВА                                                         АНАТОЛИЙ АНТОВ              

ДИРЕКТОР                                                           Председател на С.С.                                                    

ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ”                                    към НС „ Защита“                                                                                   

16.02.2023г.