Предстояща среща в Министерство на здравеопазването Избрана

В петък, 11.11.2022г., предстои поредната среща на ръководството на НС „Защита“ с ресорния за центровете за спешна медицинска помощ заместник-министър на здравеопазването д-р Тома Томов, след която ще излезем с официално становище за това как продължаваме своите действия до удовлетворяване на поставените искания от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната.

Предварително изпратихме до Министерство на здравеопазването писмо с искане за предоставяне на конкретна писмена информация (което публикуваме), тъй като възникват множество въпроси и по отношение на допълнителните средства за последните три месеца до края на 2022г., и по отношение на доходите на заетите в следващата 2023г. Дали предвидените и обявени от министъра на здравеопазването 55 млн. лв. допълнителни средства са само за увеличение на доходите на заетите, или за цялостна издръжка на центровете за спешна помощ, дали изобщо ще стигнат за удовлетворяване на исканията на работещите за увеличение на основните заплати, в т.ч. и за социални разходи като увеличение на стойността на предоставяните купони за храна.

Поставяме и друг съществен въпрос, който вълнува заетите. А именно дали и колко са средствата, които в края на годината се връщат в Министерство на здравеопазването на центровете за спешна медицинска помощ в страната, които не се разпределят между работещите.

На срещата на 11.11.2022г. ще поставим и дискутираме и друг съществен въпрос. Не сме убедени, че служебният министър на здравеопазването (както и предходните) са наясно, че доста от центровете за спешна помощ в страната са превърнати във феодални владения на директори, които са на постовете с десетки години, самозабравили се и разпореждащи се с публични средства, които осигуряват всички български данъкоплатци, за да им бъде осигурено качествено здравеопазване, а на заетите достойно, справедливо и мотивиращо възнаграждение.

За сега нищо подобно не се случва. Като започнем от помещенията, в които се помещават центровете за спешна медицинска помощ в страната (за чиито неосъществени ремонти май ще връщаме и пари на ЕС), мизерни условия, остаряло оборудване, порутени линейки, унизителни доходи на заетите и т.н., все неща които не кореспондират със съвременните изисквания за здравеопазване и спешна медицинска помощ.

Не може да не споделим, че сме отвратени от безотговорния отказ на служебното правителство да внесе в Народното събрание за приемане Бюджета на държавата ни за 2023г.

Цинично е и поведението на политическите партии представени в парламента и работодателски организации, които подкрепят да не бъде внесен Бюджет 2023г. Защото липсата на адекватен Бюджет за 2023г. обрича на оцеляване не само работещите в спешните медицински центрове в страната, но и българското здравеопазване и български граждани.

Без приемане на Бюджет за 2023г. тези нови 55 млн. лв. са поредното голо обещание на арогантни политици гаврещи се с българския народ.

От НС „Защита“ ще се обърнем към всички парламентарно представени групи да призоват служебния министър на здравеопазването, в краткото време на парламентарен контрол, да отговори на конкретно поставени от НС „Защита“ въпроси, свързани с оцеляването на спешната помощ в страната, българското здравеопазване и гарантирането на конституционното право на достъпно и качествено здравеопазване на българските граждани.

Да видим коя политическа партия ще се отзове и отговори на нашия призив.

Всяко наше действие, всеки наш протест е публичен, прозрачен и предварително и официално обявен, не само пред нашите членове и симпатизанти и всички заети, но и пред медии и компетентни органи и институции.

Във връзка с появили се публикации в социалните мрежи и в официални медии публикации, за провеждане на протести, за което получихме и множество запитвания от, заявяваме, че подкрепяме и ще подкрепим всякакви действия в защита на поставените искания от заетите в спешните центрове в страната, но когато е известно кой ги организира и до колко са искрени и чисти намеренията му. Не анонимници, от котилото на някои политически лидери, които се опитват да потушат ескалиращото напрежение сред заети в здравеопазването и сред българския народ.

Призоваваме своите членове и симпатизанти да не се подвеждат и поддават на манипулации за подобни обявявани уж „протести“от безименници, които най-малкото поради липсата си на самоличност не са поставили и няма при кой държавен орган или институция да отидат, да поставят, да преговарят по поставени искания от заетите в спешните центрове в страната.

След срещата ни на 11.11.2022г. ще Ви информираме допълнително за резултатите от срещата и съответните предвиждани от нас последващи действия.