НС „Защита“ с предложение до Министерски съвет Избрана

На свое заседание Министерски съвет взе решение да отпусне по 40лв. на ден за украинските бежанци.

Подкрепяме подобно решение за подпомагане на безпомощни хора. Въпреки че решението е доста закъсняло – на 14 ден от войната. И добре че се намериха български граждани, хотелиери, които свършиха работата на Държавата още от първия ден – реагираха и приеха първите бежанци.

Интересно как са стигнали до тази сума, по какви критерии е определена, но явно техните експерти са изчислили, че това е необходимата сума, гарантираща оцеляването на един човешки живот в България. Или ако сметнем  - 30 дни по 40лв./дневно – 1200лв. на месец минимум.

Не разбираме обаче, защо няма подобно разбиране към бедстващия български народ?!

При изготвянето на Бюджета не случайно от НС „Защита“ предложихме да бъде приета минимална работна заплата за страната от 1200лв., която се видя много на управляващите и това предложение бе отхвърлено.

А сега да видим каква е картинката в България:

Минимална пенсия 370лв. Което ще рече, че всеки един български пенсионер оцелява с приблизително 12,33лв. на ден.

Минимална работна заплата за страната 650лв. Което ще рече, че българският трудещ се преживява с едни 21,67лв на ден.

Обезщетение за безработни – 12лв. на ден.

Издръжка на едно българско дете на ден – 1,33лв.

Като обобщим и съберем трудещи се, пенсионери, безработни, деца – което прави приблизително 4 милиона човека – оказва се че тези български граждани оцеляват със значително по-малка сума от 40лв. на ден.

Затова предлагаме на последното си заседание през другата седмица Министерски съвет да приеме решение и да обяви тези 4 милиона български граждани за бежанци в собствената си държава, за да получават поне по 40лв. на ден.