Ден осми! Гладната стачка в „Български пощи“ продължава да се разраства! Избрана

Днес е осми ден на гладна стачка на служители в държавното дружество „Български пощи“ ЕАД в защита на основни човешки права, против незаконно отнемане на хляб и трудово възнаграждение!

Вече Десет служители на дружеството са в гладна стачка! продължи