Когато ГИТ говори – некомпетентните синдикалисти да мълчат! Избрана

В последните дни и работодател и некомпетентни синдикалисти от „Български пощи“ ЕАД не спряха с лъжите и манипулациите с колективния трудов договор на дружеството, че видите ли на членовете на НС „Защита“ бил намален размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж, защото не се били присъединили.

Отговорът на държавния контролен орган по спазване на трудовото законодателство е категоричен – констатирано е неизпълнение на задълженията на работодателя относно спазване на разпоредбата на чл.118, ал.1 от Кодекса на труда едностранно е променено трудовото правоотношение.

Ние вярваме на ГИТ! Но този отговор потвърждава колко некомпетентни са тези синдикалисти, и че 25 години нищо старо не са забравили и нищо ново не са научили!

Проявяваме разбиране към манипулациите и лъжите на останалите синдикати с колективния трудов договор заради страховете им, че ще загубят много голяма част от членовете си, но не проявяваме никакво разбиране и за нас е недопустимо това да прави и работодателя! И то работодател в държавно дружество!

Защото в страната ни има закони и никакво споразумение, никакъв колективен трудов договор, никой работодател, никой синдикат, не може да бъде над законите и Конституцията на Република България!

Никой няма право да ни отнема права и всеки, който посегне ще срещне категоричната ни и непоколебима съпротива!

Защото искаме да има законност и справедливост!

И, това ни различава от останалите – категорично и непоколебимо отстояваме правата и интересите на членовете си и на трудещите се!

Седем дами в „Български пощи“ ЕАД показаха как се отстояват основни човешки, граждански, трудови права!

И, че в България вече има истински синдикат! Писмо на ИА "ГИТ"