Ден четвърти! Гладната стачка в „Български пощи“ продължава да се разраства! Избрана

Днес е четвърти ден на гладна стачка на служители в държавното дружество „Български пощи“ ЕАД в защита на основни човешки права, против незаконно отнемане на хляб и трудово възнаграждение! продължи