Синдикална организация на НС „Защита“ във ВУТП Избрана

На 04.04.2018г. бе учредена синдикална организация на НС „Защита“ във Висше училище по телекомуникации и пощи гр.София.

За председател на синдикалната организация бе избрана г-жа Венета Терзиева, а за секретар – г-жа Янка Димитрова Стаменова.

Предстои да бъде проведена среща с ректора на ВУТП – проф.дтн инж.Димитър Радев, както и да бъде подготвен и представен проект за колективен трудов договор.