Феодалите в действие! Избрана

BP-OS-16032018

Въпреки, че настоявахме да ни бъде предоставена информация във връзка с провежданите „общи“ събрания на работниците и служителите в поделенията на „Български пощи“ ЕАД, такава не ни бе предоставена.

Освен незаконосъобразни, опитите да бъдат провеждани общи събрания на работниците и служителите по поделения в страната за избор на пълномощници, претърпяха и пълен провал, или по-точно си бяха събрания на активисти на КНСБ и „Подкрепа“ по места.

Масовото нежелание на работещите да участват в тези събрания по поделения е ярка илюстрация на доверието, което имат, както към тези синдикати, така и към ръководството на дружеството.

Снимката, която прилагаме, от проведено такова „общо“ събрание в едно от поделенията е отражение на пародията на събрания, която се разигра в цялата страна – от общо близо 1000 работници и служители, които трябваше да присъстват, можете да преброите шепата хора, които реално присъстваха.

Според неофициалната информация, с която разполагаме, даже вече са си насрочили и дата, на която да бъде проведено псевдо-събрание на пълномощниците на работниците и служителите от „Български пощи“ ЕАД – 24.03.2018г. – събота.

Или по-скоро се събират на другарска сбирка, която очевидно ще им бъде платена от дружеството, но Дънешки да не бърза да им превежда 60 000лв. субсидия, защото после някой ще трябва да я връща. Последната дума ще имат Българската прокуратура и Българският съд.

След 28 години преход е видно, че няма никаква демокрация в България.

Правителството мълчи, упълномощените от тях феодали потъпкват закона, тоталитаризъм цари, както в „Български пощи“, така и в цялата страна.

БКП още си е на власт – няма значение дали са сиви, червени, сини, лилави, жълти – всичко е БКП!

Битката за свобода и демокрация трябва да започне отначало!

За извършваните безобразия в дружеството ще бъде проведена пресконференция и информирани български и европейски медии, и ще започне подготовка за протест.

ДОЛУ БКП!