На 01.06.2017г. по покана на Управителя на  „ВиК – Сливен“ ООД инж.Севдалин Рашев.ще бъде проведена среща на Председателя на НС „Защита“ – г-н Красимир Митов и синдикалното ръководство на НС „Защита“ в дружеството.

В същия ден ще бъдат проведени срещи и със заети в сферата на образованието в гр.Ямбол.

В периода 06.06. – 08.06.2017г. Председателя на НС „Защита“ – г-н Красимир Митов ще посети градовете Русе, Разград, Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Велико Търново където ще проведе срещи с представители на синдиката – в здравеопазването, транспорта, образованието, миньори, химици,  както и с работодатели.

Тежка трудова злополука е станала тази нощ в мина Оброчище. Пострадал е председателят на СС на НС „Защита“ в предприятието – г-н Ивайло Тодоров. Добрата новина е, че няма опасност за живота му, но му предстои продължително лечение и възстановяване.

Опазването на живота и здравето, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, е едно от основните задължения на работодателите. За съжаление, обаче, не винаги и не всички подхождат с необходимата отговорност и сериозност към това си задължение.

Особено в изключително тежките добивна и преработваща промишленост.

Пожелаваме бързо възстановяване на колегата ни

Най-новата синдикална организация на НС „Защита“ е в Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА гр.София. За председател на организацията бе избран Милен Русков, а за секретар – инж.Бистра Стефанова.

Образованието, което би трябвало да е приоритет за всяка нация и държава, е една от сферите /наред със здравеопазването например/, в която в последните години се извършваха хаотични, недообмислени псевдо реформи, които, обаче, не доведоха нито до подобряване на качеството на образование, нито до справедливо и удовлетворяващо възнаграждение на заетите, нито до ренесанс на учителската професия и призвание.

Кой не знае за българската приватизация?! Кой не е слушал за нея?!

Активи от българската икономика за над 30 млрд.лева бяха разпродадени за 3 млрд.лева, вместо в Държавата да влязат два пъти повече от 30 милиарда лева! Но, това в случай, че имаше истинска приватизация, а не пладнешки грабеж.

Най-примамливите парчета от българската икономика бяха харизани за жълти стотинки на приближени хора от политическия елит на БКП /СДС-та, НДСВ-та, псевдо патриоти, псевдо земеделци, гербери и много др.производни/, икономиката на страната бе тотално съсипана, а българския народ – обречен на вечна бедност.

И плодовете ще продължават да се берат и от нашите деца и внуци.

Мина Оброчище е един от стотиците показателни примери за българското раздържавяване.

Първото отдаване на концесия е от 1997г. Тези, които сега започват работа в мината тогава са се раждали, но и сега са заложници, както на безхаберието на българските управляващи през всичките тези 20 години, така и на безхаберието на своите родители, които все си избираха да управлява БКП и нейни производни.

На всички е известно как предприятията умишлено се водеха до фалит с натрупване на огромни задължения, за да бъдат продадени за по 1 долар на определени, приближени хора на тогавашната политическа върхушка.

Въпреки щедро раздаваните обещания за светло бъдеще, предприятията бяха безцеремонно ликвидирани – като БГА Балкан, „Кремиковци“ и още стотици предприятия по отделни региони.

Така бяха доведени до фалит и българските въгледобив и рудодобив

Тъй като националните природни богатства не могат да се разпродават /не, че управляващите нямат желание/ се раздадоха на концесии срещу символични концесионни такси, които даже не се и плащат редовно.

Концесионерите гръмко обещаваха инвестиции, подобряване условия на труд, работни места, доходи, които си останаха само на хартия.

Видно е, че условията на труд са под всякаква критика, липсват основни материали и консумативи, липсват елементарни лични предпазни средства, работно облекло, заплатите са минимални въпреки тежките условия на труд, и се забавят с месеци, счетоводно се отчитат десетки милиони загуба, но всъщност „печалбата“ може би отива зад граница, в офшорки при неизвестни „собственици“.

Падението стига дори до там да бъде оставено управлението на мината в ръцете на някоя си г-жа Тереза Данкова, която не е нито Изпълнителен Директор, нито акционер, нито собственик, и на която всички работещи в мината искат оставката, и която явно толкова „добре“ управлява, че резултатите са налице.

В продължение на две десетилетия миньорите стоически понасят гаврите с техния труд. Но търпението бе абсолютно изчерпано, което доведе до започналите в месец март 2017г. масови ежедневни протести.

Въпреки непрекъснатите натиск, заплахи и репресии през годините, миньорите успяха и създадоха и синдикална организация към НС „Защита“, поставиха трупаните с години проблеми на масата на преговорите и подписаха Колективен трудов договор с работодателя. Колективен трудов договор, в който бяха подписани много и по-благоприятни условия.

Продължилите с години гаври с труда и достойноството на миньорите, лъжите и арогантното безхаберие, и от страна на работодателя и от страна на управляващи, принудиха миньорите да предприемат крайната мярка /с риск за живота и здравето си/ да останат дни наред заровени под земята, обявявайки гладна стачка.

Този краен и отчаян акт от страна на миньорите предизвика „размърдване“ по високите етажи на властта, но и тогава представители на държавата не пропуснаха да изнаглеят, заявявайки пред миньорите, че едва ли не това била най-хубавата мина и какво искат те?!

Стигнахме до заявеното от Премиера на кабинет „Борисов 3“, че дори и да има едно нарушение концесията ще бъде отнета. Очевидно нарушенията са многоповече от едно.

Не можем, обаче, да не си зададем въпроса, а какво направиха министрите и отговорните длъжностни лица, които трябваше да следят изпълнението на концесионния договор от кабинети „Борисов 1“ и „Борисов 2“ от 2009г. насам?!

Вместо помощ и съдействие от страна на Държавата да бъдат удовлетворени основните трудови искания на миньорите и да бъдат решени проблемите които поставят, станахме свидетели на решение по Сталински – няма мина, няма проблем! – демонстрирано с издадената заповед за прекратяване на концесията! /Всъщност на подобни решения „няма шофьор, няма проблем“ сме ставали свидетели вече нееднократно – напр.“няма КТБ, няма проблем“, „няма Кремиковци, няма проблем“, „няма ОЦК, няма проблем“ и още и още, но все на гърба и за сметка на българските граждани!/

Това, обаче, решава проблемите на държавата – да си получи дължимите концесионни такси, а какво се случва от тук нататък с миньорите – никой не отговаря!

Бихме могли да изредим множество възможности за бъдещето на мина Оброчище и за работещите там, в зависимост от множество фактори и интереси, но ще се спрем само на няколко.

Първа възможност: Характерното за нашите управленици решение „няма мина, няма проблем“, което обаче за работещите в мината означава – по една социална помощ от 320лв. на калпак, няколко месеца на издръжка на трудовата борсата, а след това трайна безработица, глад и мизерия за близо 250 работещи и техните семейства, особено като имаме предвид възможностите за заетост в този регион.

Втора възможност: Обявяване на процедура и намиране на нов концесионер. Дълга, тромава и сложна процедура, особено и имайки предвид, че са налице множество сериозни проблеми, подводни камъни, проблеми с екологията и пр. Отново – изключително негативен сценарии за заетите в мината.

Трета възможност: Зааплащане на дължимата концесионна такса на държавата и оставане на настоящия концесионер. В този случай, обаче, и държавата и синдиката ще трябва непрекъснато да следят и притискат концесионера да изпълнява своите задължения към държава и работещи, което времето показа, че този концесионер не прави.

При тази възможност, основното настояване и искане на миньорите е Държавата да издири, съдейства и организира среща на миньорите с истинския собственик на дружеството, който за момента се оказва загадъчно неизвестен и добре прикрит в Кипърски офшорки.

Тук не можем и да не се запитаме, как досега 20 години нито един държавен орган или институция не установи неизпълнение на концесионния договор?! Кои са хората, отговорни за подобно престъпно отношение спрямо държава и работещи?! Чии интереси са отстоявали и защитавали тези държавни служители, които е трябвало да следят и контролират изпълнението на концесионния договор?!

Четвърта възможност: В случай, че размърдалите се след 20 години държавни органи и институции не си свършат работата и обещанията за защита не само на държавните, но и на интересите на миньорите, и да бъде изпълнено единственото условие, което интересува и поставят работещите – запазване на работните места и доходите – не остава нищо друго, освен нови ежедневни протести. Но, този път миньорите няма да се заравят живи под земята, рискувайки живота си, а ще налягат безсрочно на жълтите павета до окончателно решаване на проблемите – пред онези държавни органи и институции, които трябва да осигуряват условия за упражняване на основни конституционни и граждански права на своите граждани, сред които и правото на труд и достойно възмездяване на този труд!

Като имаме предвид цялостната ситуация в страната – масовата експлотация на трудещите се, мизерно заплащане, забавяне на заплати, лоши условия на труд и пр., убедени сме, че до тези 250 миньори ще застанат още хиляди български трудещи се в защита на правото си на труд и достойно и справедливо възнаграждение! Което нищо чудно и да се окаже предпоставка да се заговори за кабинет „Борисов 4“!

Нещо ще се случи!

    Какво – ще разберем след десетина дни, когато изтече 14 дневния срок, даден от Държавата на концесионера на мина Оброчище.

Във връзка с Решение от 20.04.2017г. на Общински съвет общ.Русе, Община Русе да закупи 100 % от акциите на ЕГГЕД България АД, синдикалната организация на НС „Защита“ в „ЕГГЕД Русе“ АД настоява да бъде проведена среща с Кмета.

Очакваме на срещата да получим актуална информация относно намеренията на община Русе за развитието на транспортната дейност на дружестовто, заетостта и доходите на работещите в „ЕГГЕД Русе“ АД.

По предложение на НС "Защита" на 14.06.2017г. ще бъде проведена среща с Министъра на труда и социалната политика.

На срещата ще бъде обсъдено бъдещето на мина Оброчище, мерките и действията, които ще бъдат предприети за да бъдат гарантирани запазване на работните места и доходите на  близо 250 работещи, както и въпроси относно доходи и минимална работна заплата за страната и по отделни икономически сектори, проблеми с доходи и условия на труд провокиращи социално напрежение в отдени сектори, наложителни законодателни промени в Кодекс на труда, Закон за уреждане на колективните трудови спорове, Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите и др.

Днес в 16,00 часа ще бъде проведена среща на ръководството на НС „Защита“ в Министерство на енергетиката. На срещата ще бъде дискутирано бъдещето на мина Оброчище, след временното прекратяване на концесията със заповед на Министъра на енергетиката от 05.06.2017г.

Вчера, 14.06.2017г., бе проведена и поисканата от НС „Защита“ среща по този проблем в Министерство на труда и социалната политика.

Поради участие на министър Бисер Петков в Конференция на МОТ в Женева и нетърпящо отлагане във времето, на срещата присъстваха Заместник-министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Иванов и Изпълнителния директор на ИА „ГИТ“ г-жа Румяна Михайлова.

Заместник-министър Ивайло Иванов заяви категоричната позиция на МТСП за запазване на работните места и доходите на миньорите от Оброчище и декларира, че с всякакви законови средства министерство на труда ще съдейства за защита на тези интереси.

Все пак, обаче, последната дума е на принципала – Министерство на енергетиката, за което ще ви информираме след днешната среща.

На 20.06.2017г. бе проведена среща на председателя на НС „Защита“ – г-н Красимир Митов с Главния Изпълнителен Директор на „Български пощи“ ЕАД г-н Деян Дънешки.

На срещата бяха обсъдени бъдещото социално сътрудничество със синдикалната организация на НС „Защита“ в дружеството, някои основни въпроси относно трудовите и осигурителните отношения и евентуално предстоящи структурни промени.

В началото на следващия месец се предвижда и да бъде проведена среща межу Изпълнителния Директор и ръководството на НС „Защита“ в „Български пощи“ ЕАД, на която да бъдат поставени и обсъдени конкретни проблеми и въпроси на заетите в дружеството.

 

Уважаеми господин Министър – Председател,

Уважаема госпожо Министър,

Уважаеми господин Министър,

 

В последните четири месеца сме свидетели на ескалиране на социалното напрежение сред работещите в мина Оброчище, породено от множество нарушения на трудовото законодателство и неспазени ангажименти, от страна на работодателя, спрямо неговите работници и служители.

Напрежението ескалира до няколко момента, в които миньорите се почувстваха принудени да останат под земята в продължение на дни, за да предизвикат някаква реакция от страна на Работодател и Държава в защита на своите права и интереси.

Покрай протестите на миньорите стана ясно, че години наред не е осъществяван контрол по изпълнение на концесионния договор и че концесионера не е изпълнявал и задълженията си към държавата.

Стигна се до временно прекратяване на концесията, заради неплащана концесонна такса, която, според информацията с която разполагаме, вече е платена, благодарение и на „натиска“, който упражниха миньорите.

След като Премиерът лично се ангажира с разрешаване на проблемите бяха ангажирани всички компетентни държавни органи и институции и започна сериозна проверка по изпълнението на Концесионния договор.

В общественото пространство излезе информация за натрупани задължения в размер на десетки милиони лева, в т.ч. и милиони задължения към Държавата.

С днешна дата, обаче, ситуацията не е особено променена и социалното напрежение е на път отново да ескалира в действия с непредвидими последици!

На миньорите отново не са изплатени заплатите и ваучерите за храна вече за два месеца. Транспорта до месторабота е спрян. Работодателят продължава да не изпълнява задълженията си съгласно колективния трудов договор и подписано Споразумение от 05.06.2017г.

Не само това, но и без какъвто и да било мотивиран, законен писмен акт на работодателя, от 03.07.2017г. не са допускани до работните им места!

Работодателят „Евроманган“ ЕАД продължава циничната си гавра с работещите и техния труд!

Продължава нагло и безочливо да отказва да изпълнява задълженията си съгласно българските закони, така както го е правил години наред.

Начело на дружеството стои „гнила английска ябълка“, а никой в държавата не може да отговори на миньорите кой всъщност е собственика?!

Миньорите очакват от Държавата да предприеме адекватни и спешни действия, за да бъдат защитени законните им права и интереси, запазени работните им места и доходи, с които изхранват семействата си, да бъдат прекратени извършваните от работодателя им произвол, беззаконие, издевателство, гавра, подигравка /граничещи вече с престъпление/ с тях.

Миньорите настояват незабавно да бъде прекратен концесионния договор на „Евроманган“ ЕАД, да бъде инициирано откриване на производство по несъстоятелност на дружеството, и до намирането на нов концесионер, управлението и дейността на мина Оброчище да бъде поето от Държавата.

В противен случай, заявяват готовността си за пореден път да предприемат всякакви действия за защита на правото им на труд, на възнаграждение и достоен живот, в т.ч. и гражданско неподчинение, блокиране на основни пътни артерии, ако се наложи и ежедневни протести и гладна стачка пред в гр.София пред Президентство, Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Народно събрание.

Уважаеми господин Министър – Председател,

Уважаема госпожо Министър,

Уважаеми господин Министър,

Настояваме за Вашата спешна намеса и съдействие да бъде прекратена циничната гавра и подигравка с български трудещи се, с българските закони и с българската държава, демонстрирана от работодателя „Евроманган“ ЕАД!

Във връзка с изложеното, предлагаме да бъде проведена среща с Вас, в удобно за Вас време, до 07.07.2017г., за което очакваме да ни уведомите.

В противен случай, не ни остава нищо друго освен да призовем още стотици хиляди български работещи, потърпевши и пострадали от некоректни работодатели, да се присъединят към справедливия протест на миньорите от мина Оброчище, който ще организираме и проведем пред Президенство, Министерски съвет и Народно събрание.

 

С уважение,

          Председател
         
Красимир Митов