Да възкресим Свободата и Свободолюбивия дух! Избрана

В навечерието на един от най-значимите Християнски празници си пожелаваме да запазим искричката, огънчето на Вечния пламък! Пламъкът на Живота!

Възкресението се представя образно като събуждане….

Да си пожелаем да сме здрави!

Да сме будни!

Да не губим смелостта си! Да не губим упоритостта и постоянството в отстояване на правата си!

Да бъде благословено и обсебено от сърцатост, чувство за справедливост  и устрем към подем, всяко едно сърце!

Бъдете здрави!

Бъдете благословени!

Да не забравяме завета на хан Кубрат: „Ако бъдете заедно, никой враг не ще може да ви съкруши.“

Светли, възкресяващи Свободолюбивия дух,  Великденски празници!

 

Ръководството на НС „Защита“