Честит празник на заетите в здравеопазването! Избрана

Честит празник на всички, които ни помагат да се появим на този свят, които ни лекуват, които ни връщат към живота!

В настоящата тежка обстановка на пандемия, въпреки тежката криза в здравеопазването, вие показахте какво е Възкресение!

В деня на Вашия празник Ви пожелаваме да бъдете здрави, да бъдете благословени, да пребъдете!

И със същите мощ, съпричастност, себеотдаване и сърцатост, с които спасявате и възкресявате човешки животи, да възкресите и българското здравеопазване. За това можем да Ви помогнем и ние!

Честит празник!