Обръщение на Красимир Митов председател на синдикат Защита Избрана

         Уважаеми сънародници, ние от синдикат Защита сме на площада от първият ден на протеста. Този протест доказва, в продължение вече на почти два месеца, че синдикати и синдикализъм в казионният им вид повече не може да съществува. Защото припознаваните за защитници правата на трудещите се са нищо повече от храненици на управляващите. Членовете на казионните „синдикати“ са буквално вербувани, за да се поддържа изкуствено представителността на крепящите статуквото синдикати. Работещите в държавна администрация, в държавни и общински предприятия, в образованието, с всякакви административни лостове и механизми на принуда са принуждавани да членуват в казионните синдикати. Чрез заплахи и реално лишаване от възнаграждения, от социални придобивки, от средства за храна, заплахи и реални уволнения на работещи, които дръзнали да упражнят правото си на свободно синдикално сдружаване избират синдикална организация, различна от казионните.

            Протестът се яви катализатор на истинните и действените структури, които реално мислят и работят за хората, какъвто е, без компекси можем да заявим и нашият синдикат.

            Докато управлявящите пълнеха емисиите на правоверните медии с псевдоуспехите си и ни проглушаваха ушите с циничните си разкази за устойчив растеж, ние се борехме за оцеляването и запазването на работните места и доходи в редица предприятия от тежката индустрия, водехме преговори за безправното положение на здравни работници и погазването на основни трудови и граждански права, унизителното и несправедливо заплащане на труда на здравните работници в редица лечебни заведения като ИСУЛ, „Александровска“ , болницата за физикално лечение и рехабилитация в Овча купел, ЦСМП Перник и др. На фона на циничните гръмки изявления на управляващите за устойчив икономически растеж, драстично увеличаване на доходите работещите медици в единствената в България специализирана болница за физикално лечение и  рехабилитация в Овча купел не са получавали заплатите си вече за три месеца!

            Всеки ден при нас идват хора на ръба на отчаяние, лично и професионално, от робовладелските отношения, в които са принудени да влязат от работодателите си. Такъв е примерът с Български пощи, В и К дружествата в страната, Центрове за спешна медицински помощ, значими лечебни заведения, в т.ч. и университетски болници,  които са заплашване с отнемането на заплащане на допълнителни възнаграждения и социални придобивки, ако не са членове на двата казионни синдиката, на служителите и водачите от електротранспорта и автотранспорта, които са заставени да подписват молбите си за напускане  още при назначаването им на работа, които полагат неимоверен извънреден труд срещу крайно несправедливо заплащане, за да може един водач да „изкара“ достолепните заплатите на поне двама „администратори“.

            На площада всекидневно срещаме граждани за чиито средновековни условия на труд нехаят министерства, агенции и казионни синдикати.

            Ние винаги сме били на страната на онеправданите, ще бъдем на площада на 2 септември защото е време да се сложи точката на квазидемократичното битие и привидната защите на правата на унизително заплатениете и брутално експлоатираните трудещи се у нас. 

            Ние сме против и предложените промени в Кодекса на труда, особено тези, които предвиждат двойно увеличение на полаганият законно извънреден труд на 300 часа!  И в момента в редица предприятия, по различни способи, сред които и с принуда и заплахи, работещите полагат многократно над допустимото от закона извънреден труд, често срещу никакво допълнително възнаграждение.

            Ние сме против да бъдат увеличени с 30 % доходите само на гласоподавателите на Бойко Борисов от държавната администрация и държавни предприятия.

            Ние искаме увеличаване с 30 % на доходите на всички български граждани – на минималната работна заплата за страната, на пенсиите.

            Трябва незабавно да се освободим от това некомпетентното, алчно, ограбващо, лишаващо ни от основни граждански и трудови правата, прогонващо децата от страната ни управление на този премиер и това правителство!                Призоваваме всички наши членове и симпатизанти, както и до сега, да се включат в протестите, както в София, така и по места в цялата страна.

            Незабавна Оставка!

            Както на това правителство, така и на неговите дерибеи, които оглавяват държавни предприятия, болници, агенции, измислени холдинги и пр., които са натрупали милиарди левове задължения, както и да им бъде потърсена съдебна отговорност!