Синдикална организация на НС „Защита“ в Александровска болница Избрана

В края на 2018г. бе учредена синдикална организация на НС „Защита“ в една от най-големите болници в страната – УМБАЛ „Александровска“.

Загубата на доверие в КНСБ и КТ „Подкрепа“, сериозните проблеми в здравеопазването като цяло и в самото лечебно заведение, провокира лекари и сестри в „Александровска“ да учредят синдикална организация на НС „Защита“, като само за 10 дни организацията наброява вече 112 членове.

За председател на синдикалната организация на „Защита“ бе избран д-р Андрей Коцев и секретари – д-р Деан Събев и д-р Красимира Кощикова.

Намеренията на синдикалното ръководство в болницата е организацията на НС „Защита“ да се превърне във водещ синдикат и да се търси решение на голяма част от проблемите, свързани най-вече с ниско и несправедливо заплащане и не добри условия на труд.

Пожелаваме успех на ръководството на синдикалната организация на НС „Защита“ в Александровска болница и заявяваме, че ще съдействаме с всякакви средства за реализацията на техните искания.