Декларация в подкрепа на протеста на медицинските специалисти по здравни грижи! Избрана

Декларацията тук