Учредена е нова синдикална организация на НС „Защита“ Избрана

Най-новата синдикална организация на НС „Защита“ е в ЦСМП гр.Перник.

За председател бе избран д-р Иво Велев, а за секретар – д-р Нина Стаменова.

Бе проведена среща на синдикалното ръководство с директора на ЦСМП Перник – д-р Валери Симеонов, на която бе изразено общото виждане и намерение за конструктивно социално партньорство, взаимно уважение и зачитане на интересите, равнопоставеност и недопускане на дискриминация по признак „синдикална принадлежност“.