Сигнализираме МРРБ да озапти сливенски феодали Избрана

В НС „Защита“ постъпват сигнали от наши членове, граждани, неправителствени организации за сериозни нарушения във „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД.

Работещите в дружеството работят в лоши условия на труд и за минимална заплата, а определен кръг приближени на управителя са с по два договора!

Плащат сливенци, за които цената на водата бе увеличена с до 150% за последните две години.

До кога, господа Управляващи, ще се търпи подобно безчинство?!

В Сливен вече се готвят за ежедневни протести.

Писмото до МРРБ тук.