Ръководството на „Български пощи“ и субсидираните синдикати ще оставят хиляди работещи на дружеството без КТД Избрана

Както вече Ви информирахме, в „Български пощи“ ЕАД са внесени два проекта за нов колективен трудов договор на дружеството. Единият проект е внесен от синдикалната организация на НС „Защита“, а втория от организациите на КНСБ, КТ „Подкрепа“ и АДС в дружеството.

Изпаднали в невъзможност да надраснат егото си, ината си и личните си амбиции лидерите на трите субсидирани от дружеството синдиката, отказват изготвянето на един общ проект за КТД, по който работодателя да започне преговори за сключване.

Предвид това обстоятелство, съгласно закона, единственият законен изход от тази ситуация е провеждането на Общо събрание на работниците и служителите от дружеството, които да изберат проект за КТД, по който работодателя да преговаря.

Изпаднали в яростна самозабрава, работодател и субсидирани синдикални лидери започнаха да измислят и плетат какви ли не схеми, за да заобикалят закона, измисляйки си и подвеждайки хората с някакви „изсмукани от пръстите“, незаконосъобразни „правила“ и провеждане на събрания по отделни структури на дружеството!

Затова, и потърсихме становището на единственият в държавата държавен орган, овластен за цялостен контрол по спазването на трудовото законодателство - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, чието становище е ясно и категорично:

„За да бъде легитимно едно събрание на пълномощниците на работниците и служителите на предприятието то трябва да бъде избрано – и като персонален състав и като приета норма на представителство /т.е. брой пълномощници/ единствено и само на проведено общо събрание на работниците и служителите в предприятието по смисъла на чл.6, ал.1 от КТ.“

Т.е., ръководството на дружеството и субсидираните от него синдикати, по-добре да спрат с напъните да провеждат нелегитимни събрания по отделни структури за избор на нелегитимни пълномощници на работниците и служителите, а да определят дата, час и място, където да бъде проведено Общо събрание на всички повече от 9000 работници и служители на „Български пощи“ ЕАД, които да изберат проект за КТД, по който работодателя да започне преговори.

Всякакви различни събирания, сбирки, формати и пр., различни от Общото събрание на работниците и служителите на дружеството, освен че са незаконосъобразни, биха представлявали и пълна лъжа, гнусна манипулация и във вреда на всички работещи в дружеството.

А, на Общото събрание на работниците и служителите на дружеството, ще очакваме много отговори, като напр. защо дружеството е пред фалит; защо масовите пощенски работници са с минимални заплати и допълнителни бонуси от по няколко лева месечно, а определен кръг от администрация и синдикални лидери и активисти са със основни заплати много над приетата скала в дружеството, че и с по два трудови договора /с по две заплати/, и още много подобни въпроси; защо в държавно дружество субсидирано от държавния бюджет се субсидират с 60 000 лв. синдикатите на КНСБ, КТ „Подкрепа“ и АДС в дружеството, и още много, много въпроси.

Така, че колкото и да им е неприятно и ръководството на „Български пощи“ ЕАД и останалите субсидирани синдикати в дружеството, ще трябва да спазват закона! Или, както казва народа „Отпред - змия, отзад – магаре!“ – изборът е техен.

       Във връзка и с останалите нарушения на българското законодателство в „Български пощи“ ЕАД и предложение на ръководството на НС „Защита“ в сряда, 14.02.2018г. ще бъде проведена среща в Народно събрание със зам.председателя на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения г-н Георги Свиленски, за резултатите от която допълнително ще Ви информираме.