НС „Защита“ сезира и Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения към НС за нарушения на законодателството в “Български пощи“ ЕАД Избрана

След като сигнализирахме Министър-председателя и Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за нарушения на законодателството в „Български пощи“ ЕАД и от там не последва никаква реакция, днес информирахме и Председателя и Заместник-председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения за случващото се в дружеството.

Ако и от там не последва никаква реакция – следващата стъпка е да информираме Прокуратурата и Министъра на финансите за извършване на пълна проверка на държавното дружество, и не на последно място - представителите на Европейската комисия в България. В случай, че отговорните институции не си свършат работата, започваме и подготовка на протест.

Но, не можем да приемем в държавно дружество, което се субсидира ежегодно с десетки милиони лева /т.е. с пари на всички данъкоплатци/ безогледно и неоправдано да се „раздават“ десетки хиляди лева за „субсидиране“ на синдикати, както и огромни възнаграждения под най-различни форми на определен приближен кръг от хора, а обикновените пощенски работници да получават за труда си недостойни и несправедливи минимални трудови възнаграждения. Писмото тук