Предстои заседание на Националния Изпълнителен съвет на НС "Защита" Избрана

На 24.01.2018г. ще бъде проведено заседание на Националния Изпълнителен съвет, на което ще бъдат обсъдени и приети решения за провеждането на масови протестни действия в цялата страна против драстичното увеличение на цената на електроенергията.

Ще бъде разгледана структурата на синдиката и приети проекти за щатно разписание и бюджет, и ще бъде насрочена дата за свикване Национален синдикален съвет, на който ще бъдат предложени за приемане проектите.

       Датата за провеждане на Националния синдикален съвет ще бъде след 15.02.2018г., с оглед предстоящите протести и съобразена с метеорологичните условия, за което ще Ви информираме допълнително.