Главна инспекция по труда на проверка в „Български пощи“ Избрана

През м.декември 2017г. сигнализирахме ИА „ГИТ“ за отказ на работодателя „Български пощи“ ЕАД да спазва императивни разпоредби на закона относно подготовката на вътрешни актове на дружеството.

В момента, в който инспекторите започнаха да извършват проверката, председателят на ФСО на НС „Защита“ в пощите г-н Здравко Михайлов получи и писмено уверение, че работодателя ще изпълнява всички необходими съгласувателни процедури по смисъла на чл.37 от КТ във връзка с поставения от нас въпрос за увеличение на минималната работна заплата за дружеството. Цялото писмо тук.