Феодализъм по време на демокрация Избрана

Арогантни опити за сплашване, репресиране, тормоз и преследване в държавното дружество „Български пощи“ ЕАД, които може да са били характерни за средновековието и феодализма, но считаме за абсолютно неприемливи и в крещящо противоречие с демокрацията, европейските ценности, установените в ЕС основни човешки права и свободи.

Обикновените пощенски служители работят за минимални възнаграждения и при лоши условия на труд, за сметка на раздута администрация с огромни възнаграждения, но само за определени кръгове шуробаджанаци, синдикални и партийни функционери.

За това информирахме Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Ивайло Московски.

 


Уважаеми господин Министър,

С настоящото писмо за пореден път Ви сезираме за проблеми и нарушения на трудовото законодателство в „Български пощи“ ЕАД.

Въпреки разпоредбите на закона, работодателя „Български пощи“ ЕАД отказва да изпълнява вменените му от закона задължения спрямо синдикалната организация на НС „Защита“ в дружеството.

Предвид разпоредбите на чл.37 от КТ многократно настоявахме наши представители да бъдат включени във всички работни групи и комисии, в които участват представители на останалите синдикати, и в които се обсъждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работещите в дружеството, и за водене на социален диалог, на което бе отговорено с негативно отношение.

На основание разпоредбите на чл.52, ал.1, т.2, б.“б“ от Кодекса на труда поискахме да ни бъде предоставена необходимата информация за финансовото и икономическото състояние на дружеството, която е от значение за изготвянето на проект и сключване на колективен трудов договор, но ни бе отказано предоставянето на тази информация.

Неизвестно защо, не ни се предоставя и информация кои са представителите на работниците и служителите на дружеството в Събранието на пълномощниците, и тези по чл.7, чл.7а от Кодекса на труда, както и на представителите в комитета по условия на труд.

Имайки предвид разпоредбите на закона за нас е абсолютно недопустимо, незаконосъобразно и връх на цинизма арогантното поведение на „административни ръководители“ в „Български пощи“ ЕАД, които си позволиха без повод и причини да се нахвърлят с нелепи закани, че работниците, „които членуват или които ще се обърнат към синдикалната ни организиция ще бъдат уволнени”, истерични крясъци срещу предствателите на НС „Защита”, викане на охранители да ни „изгонят“ и да не ни „допуснат“ да разговаряме и да се осведомяваме пряко от работещите по въпроси по спазване на трудовото законодателство в дружеството.

Именно поради подобни скандали, лични оскърбления, закани от страна на „административните ръководители“ Румянка Сярова, директор на дирекция „Сортировъчна дейност и магистрален транспорт” в БРСЦ към ЦУ на „Български пощи” и Нели Василева, в качеството й на вр. и. д. контрольор „Международни пощенски пратки и колети” е и непрекъснато текучество и недостиг на персонал да бъдат обработени своевременно пратките в БРСЦ. Това поведение на тези „административни ръководители“, освен че е абсолютно незаконосъобразно, представлява и опит за репресия, целяща накърняване на достойнството, създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна и застрашаваща среда при осъществяване на трудовите права и задължения, дискриминационна и позорна!

Подобно поведение, приемаме както „тормоз“ по смисъла на Закона за защита от дискриминация, така и нагло неизпълнение на предвиденото в чл.127, ал.2 от Кодекса на труда изрично задължение на работодателя „да пази достойнството на работника или служителя“,което ни най-малко не означава грубо и господарско отношение, и изключва категорично употребата на груби изрази, ругатни, скандали и изобщо поведение, което обижда и унижава човешкото самочувствие и достойнство на работещите в „Български пощи“ ЕАД!

Срещу тези действия на тези лица, и срещу „Български пощи“ ЕАД, ще предприемем съответните действия пред българския съд и Комисия за защита от дискриминация.

Информирахме работодателя за „тормоза“ на работници и попитахме дали ще продължи да толерира подобно отношение, но не получихме никакъв отговор. Затова питаме и принципала – ще продължи ли да толерира подобен „тормоз“ спрямо работници в държавното предприятие „Български пощи“ ЕАД и няма ли да бъде потърсена отговорност от лицата Румянка Сярова, Нели Василева и Цветанка Богданова?

Оставаме с неприятното впечатление, че работодателя толерира именно подобно преследване и упражняване на тормоз спрямо представители на НС „Защита“, особено като имаме предвид, че секретаря на НС „Защита“ в дружеството г-н Петър Иванов бе уволнен под претекст, че е „пенсионер“, а на работа останаха стотици други пенсионери. Всъщност, г-н Петър Иванов, очевидно бе уволнен за „назидание“ заради факта, че е секретар на НС „Защита“ и заради това, че изпълнявайки служебните си задължения за което е назначен, разкри редица нарушения, „далавери“, „кражби“, „черни каси“, и пр. На една от срещите г-н Петър Иванов директно постави проблема пред изпълнителния директор на дружеството – г-н Деян Дънешки, който му отговори като не му харесва – да си ходи?!

Пак от административни ръководители на дружеството се отправят „закани“ и „заплахи“ и спрямо председателя на НС „Защита“ в дружеството – г-н Здравко Михайлов, че ще бъде понижен в длъжност, защото е лидер на НС „Защита“.

Подобни арогантни опити за сплашване, репресиране, тормоз и преследване може да са били характерни за средновековието и феодализма, но считаме за абсолютно неприемливи и в крещящо противоречие с демокрацията, европейските ценности, установените в ЕС основни човешки права и свободи.

Не можем да приемем за нормално подобни отношения към работещите и подобно арогантно погазване на основни човешки и трудови права и на разпоредби на закона да бъде отличителна черта на едно държавно предприятие, ежегодно субсидирано от държавния бюджет с десетки милиони лева.

В този ред на мисли, почти граничи с престъпление да не бъдат отделени от държавния бюджет 25 млн.лв. за крайно нуждаещи се онкоболни, а да се наливат почти толкова милиони в „Български пощи“ ЕАД, които милиони „изтичат“ незнайно къде и се ползват за заплащане на огромни възнаграждения на раздута администрация /пълна със синдикални лидери и активисти на КНСБ и „Подкрепа“, партийни назначения, шуробаджанаци и пр./, а обикновенните пощенски служители са с минимални възнаграждения и работят в лоши условия на труд.

За нас е недопустимо и с държавна субсидия работодателя да „субсидира“ с 60 000 лв. синдикалните организации на КНСБ и „Подкрепа“, на фона на мизерните заплати на обикновените пощенски служители и задълженията на дружеството, сякаш си „купува“ спокойствие.

Във връзка с изложеното до тук, считаме, че всички средства, всичките ни опити да установим коректно и конструктивно социално партньорство с работодателя – „Български пощи“ ЕАД са изчерпани.

Демонстрираното нежелание за партньорство с представители на синдикалната ни организация и неспазване на трудовото законодателство спрямо нашата синдикална организация и нейните членове, отказът да ни бъде предоставяна необходимата информация за финансовото и икономическото състояние на дружеството, ни принуждава да сигнализираме и да се обърнем към Вас, към ИА „Главна инспекция по труда“, към Министър-Председателя на Република България.

Настояваме, в едномесечен срок да бъде извършена пълна финансова проверка на управлението на „Български пощи“ ЕАД, защото е недопустимо, при критичния недостиг на финансов ресурс за здравеопазване, образование, национална сигурност и отбрана, да бъдат наливани милиони лева държавна субсидия в едно държавно предприятие, което: перманентно си е на загуба; което се ползва да бъдат облагодетелствани с изключително високи заплати определени кръгове на уж ръководни длъжности, а основния пощенски работник е с минимална работна заплата; в което демонстративно се погазват български закони, европейски ценности, основни човешки права и свободи!

Във връзка с изложеното до тук, предлагаме и да бъде осъществена среща с Вас, на която наши представители да изложат в детайли и да Ви предоставят допълнителна информация за проблемите в „Български пощи“ ЕАД, като очакваме срещата да се състои в удобно за Вас време, до 05.01.2018г.

В противен случай, Ви информираме, че след 15.01.2018г. ще започнем ежедневни протестни действия, в т.ч. и организиране на „палатков лагер“ пред НДК, както и ще информираме за изложеното представителите на Европейската комисия в България и медиите.

С уважение,

Председател:

/Красимир Митов/