НС "Защита" подкрепя протеста на работещите в "Емко" Избрана

Декларация-ЕМКО