Среща за мина Оброчище Избрана

По многократни сигнали и по настояване на НС „Защита“ на 04.08.2017г., , ще бъде проведена среща между представители на синдиката и Министерство на труда и социалната политика, Министерство на енергетиката, ИА „Главна инспекция по труда“ и концесионера „Евроманган“ АД за намиране на трайно решаване на проблемите на миньорите от мина Оброчище. Припомняме, че многократно от началото на годината миньорите от Оброчище протестираха и оставаха под земята заради извършвани нарушения на трудовото законодателство от страна на концесионера, в т.ч. и нередовно изплащане на заплати и ваучери за храна.