НС "Защита" настоява за спешна намеса на Държавата за проблемите в мина Оброчище Избрана

 

Уважаеми господин Министър – Председател,

Уважаема госпожо Министър,

Уважаеми господин Министър,

 

В последните четири месеца сме свидетели на ескалиране на социалното напрежение сред работещите в мина Оброчище, породено от множество нарушения на трудовото законодателство и неспазени ангажименти, от страна на работодателя, спрямо неговите работници и служители.

Напрежението ескалира до няколко момента, в които миньорите се почувстваха принудени да останат под земята в продължение на дни, за да предизвикат някаква реакция от страна на Работодател и Държава в защита на своите права и интереси.

Покрай протестите на миньорите стана ясно, че години наред не е осъществяван контрол по изпълнение на концесионния договор и че концесионера не е изпълнявал и задълженията си към държавата.

Стигна се до временно прекратяване на концесията, заради неплащана концесонна такса, която, според информацията с която разполагаме, вече е платена, благодарение и на „натиска“, който упражниха миньорите.

След като Премиерът лично се ангажира с разрешаване на проблемите бяха ангажирани всички компетентни държавни органи и институции и започна сериозна проверка по изпълнението на Концесионния договор.

В общественото пространство излезе информация за натрупани задължения в размер на десетки милиони лева, в т.ч. и милиони задължения към Държавата.

С днешна дата, обаче, ситуацията не е особено променена и социалното напрежение е на път отново да ескалира в действия с непредвидими последици!

На миньорите отново не са изплатени заплатите и ваучерите за храна вече за два месеца. Транспорта до месторабота е спрян. Работодателят продължава да не изпълнява задълженията си съгласно колективния трудов договор и подписано Споразумение от 05.06.2017г.

Не само това, но и без какъвто и да било мотивиран, законен писмен акт на работодателя, от 03.07.2017г. не са допускани до работните им места!

Работодателят „Евроманган“ ЕАД продължава циничната си гавра с работещите и техния труд!

Продължава нагло и безочливо да отказва да изпълнява задълженията си съгласно българските закони, така както го е правил години наред.

Начело на дружеството стои „гнила английска ябълка“, а никой в държавата не може да отговори на миньорите кой всъщност е собственика?!

Миньорите очакват от Държавата да предприеме адекватни и спешни действия, за да бъдат защитени законните им права и интереси, запазени работните им места и доходи, с които изхранват семействата си, да бъдат прекратени извършваните от работодателя им произвол, беззаконие, издевателство, гавра, подигравка /граничещи вече с престъпление/ с тях.

Миньорите настояват незабавно да бъде прекратен концесионния договор на „Евроманган“ ЕАД, да бъде инициирано откриване на производство по несъстоятелност на дружеството, и до намирането на нов концесионер, управлението и дейността на мина Оброчище да бъде поето от Държавата.

В противен случай, заявяват готовността си за пореден път да предприемат всякакви действия за защита на правото им на труд, на възнаграждение и достоен живот, в т.ч. и гражданско неподчинение, блокиране на основни пътни артерии, ако се наложи и ежедневни протести и гладна стачка пред в гр.София пред Президентство, Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Народно събрание.

Уважаеми господин Министър – Председател,

Уважаема госпожо Министър,

Уважаеми господин Министър,

Настояваме за Вашата спешна намеса и съдействие да бъде прекратена циничната гавра и подигравка с български трудещи се, с българските закони и с българската държава, демонстрирана от работодателя „Евроманган“ ЕАД!

Във връзка с изложеното, предлагаме да бъде проведена среща с Вас, в удобно за Вас време, до 07.07.2017г., за което очакваме да ни уведомите.

В противен случай, не ни остава нищо друго освен да призовем още стотици хиляди български работещи, потърпевши и пострадали от некоректни работодатели, да се присъединят към справедливия протест на миньорите от мина Оброчище, който ще организираме и проведем пред Президенство, Министерски съвет и Народно събрание.

 

С уважение,

          Председател
         
Красимир Митов