Среща в „Български пощи“ ЕАД Избрана

На 20.06.2017г. бе проведена среща на председателя на НС „Защита“ – г-н Красимир Митов с Главния Изпълнителен Директор на „Български пощи“ ЕАД г-н Деян Дънешки.

На срещата бяха обсъдени бъдещото социално сътрудничество със синдикалната организация на НС „Защита“ в дружеството, някои основни въпроси относно трудовите и осигурителните отношения и евентуално предстоящи структурни промени.

В началото на следващия месец се предвижда и да бъде проведена среща межу Изпълнителния Директор и ръководството на НС „Защита“ в „Български пощи“ ЕАД, на която да бъдат поставени и обсъдени конкретни проблеми и въпроси на заетите в дружеството.