Среща с Министъра на труда и социалната политика Избрана

По предложение на НС "Защита" на 14.06.2017г. ще бъде проведена среща с Министъра на труда и социалната политика.

На срещата ще бъде обсъдено бъдещето на мина Оброчище, мерките и действията, които ще бъдат предприети за да бъдат гарантирани запазване на работните места и доходите на  близо 250 работещи, както и въпроси относно доходи и минимална работна заплата за страната и по отделни икономически сектори, проблеми с доходи и условия на труд провокиращи социално напрежение в отдени сектори, наложителни законодателни промени в Кодекс на труда, Закон за уреждане на колективните трудови спорове, Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите и др.