Община Русе ще става собственик на "ЕГГЕД България" АД Избрана

Във връзка с Решение от 20.04.2017г. на Общински съвет общ.Русе, Община Русе да закупи 100 % от акциите на ЕГГЕД България АД, синдикалната организация на НС „Защита“ в „ЕГГЕД Русе“ АД настоява да бъде проведена среща с Кмета.

Очакваме на срещата да получим актуална информация относно намеренията на община Русе за развитието на транспортната дейност на дружестовто, заетостта и доходите на работещите в „ЕГГЕД Русе“ АД.