Нова синдикална организация на НС „Защита“ Избрана

Най-новата синдикална организация на НС „Защита“ е в Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА гр.София. За председател на организацията бе избран Милен Русков, а за секретар – инж.Бистра Стефанова.

Образованието, което би трябвало да е приоритет за всяка нация и държава, е една от сферите /наред със здравеопазването например/, в която в последните години се извършваха хаотични, недообмислени псевдо реформи, които, обаче, не доведоха нито до подобряване на качеството на образование, нито до справедливо и удовлетворяващо възнаграждение на заетите, нито до ренесанс на учителската професия и призвание.