Нова трудова злополука, този път в мина Оброчище Избрана

Тежка трудова злополука е станала тази нощ в мина Оброчище. Пострадал е председателят на СС на НС „Защита“ в предприятието – г-н Ивайло Тодоров. Добрата новина е, че няма опасност за живота му, но му предстои продължително лечение и възстановяване.

Опазването на живота и здравето, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, е едно от основните задължения на работодателите. За съжаление, обаче, не винаги и не всички подхождат с необходимата отговорност и сериозност към това си задължение.

Особено в изключително тежките добивна и преработваща промишленост.

Пожелаваме бързо възстановяване на колегата ни